Em hay Căng thẳng, lo lắng quá mức
Cảm thấy nghi ngờ bản thân cụ thể là giới tính
Khả năng tập trung kém suy giảm trí nhớ
Sợ hãi vô lý rối loạn giấc ngủ nữa ạ
xin bác sĩ tư vấn giúp em

Tôi hiểu bạn đang lo lắng về giới tính và muốn nhận sự trợ giúp. Nếu bạn có thể nêu lên cụ thể vấn đề, và ưu tiên vấn đề nào để tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất ????

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ